De stichting Creëer 't Samen

De organisatie van musicals en de voorbereiding daarvan nam steeds grotere vormen aan.
Daarom is al in een vrij vroeg stadium een tweetal vrijwilligers met één van de Bespreek ’t Samen organisatoren om de tafel gaan zitten om één en ander te begeleiden en het vele werk te verdelen.
In de loop der tijd werd deze groep mensen ‘de productiegroep’.
Voorjaar 2005 heeft de productiegroep de stap genomen om een stichting op te richten, waardoor de steeds groter wordende organisatie financieel een betere basis kon krijgen.
Hoewel wij geen amateuristisch werk (willen) afleveren, gaan we toch niet op de professionele toer maar willen we duidelijk blijven werken volgens het Bespreek ’t Samen adagium:
We doen het samen met én voor iedereen die mee wil denken en doen aan het creatieve proces van lezen, via schrijven tot instuderen en spelen.


Doelstelling is mensen aan het denken te zetten en dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van deze vorm van expressie.Donaties en sponsoren

Het produceren van musicals brengt natuurlijk kosten met zich mee.

De inkomsten die daar tegenover staan komen van
    bijdragen van deelnemende spelers,
    sponsoren,
    subsidiegevers,
    de gezamenlijke Edese kerken die samenwerken in Bespreek het samen en

    de recette.

Om
continuïteit van de activiteiten te waarborgen nodigen wij u uit ook bij te dragen aan de productie van onze musicals.
Giften kunt u storten op de bankrekening  van de
Stichting Creëer 't  Samen te Ede
56.10.16.399

Kamer van Koophandel :  09150473


Bespreek het samen

Bespreek het samen is het culturele programma van de gezamenlijke PKN kerken in Ede.

Onze producties worden altijd in het jaarprogramma van Bespreek het samen opgenomen.