De Schepping is de werktitel voor een musical over het eerste verhaal in de Bijbel.
We houden een logboek bij van de besprekingen en de activiteiten die tot nu toe zijn ontplooid.