begin februari 2009
Ons Kerkblad:

Eva, een lied van leven en liefde

Binnenkort staat de nieuwe musical op de planken. Met scènes uit het leven van Eva, een meisje, een vrouw, een oma, een mens. Een levensverhaal is het van haar wieg tot over haar graf. In dit leven vinden we alle grote thema’s terug die ons dagelijks leven bepalen. Want leven is mens zijn en mens zijn is vertrouwen ervaren en angstig zijn, geluk kennen en verdriet hebben, gezond zijn en ziek worden, hoop krijgen en teleurgesteld worden, bedrogen worden en vriendschap vinden, somber zijn en genieten, loslaten en vasthouden, geboren worden en sterven, ongeloof en verwondering, …en …, … en …, … en…
Zo schrijven wij ons levensverhaal. Soms bewust omdat we bepaalde keuzes maken. Soms ook onbewust omdat we ons laten leiden door wat ons overkomt. Maar echt in handen hebben we het nooit. Het leven, ons mens-zijn is kwetsbaar en grillig. Eigenlijk kan je er nooit een vinger achter krijgen. Echte zekerheden bestaan niet. Maar dwalen we dan als blinden rond in het duister?
Is dit alles wat we over ons leven kunnen zeggen? Maar de liefde dan waaruit het leven ontstaat? En het leven zelf als een uniek gegeven? Altijd en overal is er een vermoeden geweest dat ons leven meer is dan wat ons leven tot leven maakt. Dat we opgenomen zijn in een groter geheel.
We betreden hier het terrein van wat wij het geloof noemen. Velen van ons hebben daar steeds minder mee, want dat geloof heeft aan zeggingskracht ingeboet. De geloofstaal is heel ver van het gewone leven af komen te staan. Het mysterie is er uit en het geloof prikkelt onze verbeelding niet meer.
Dat deed het nog wel toen de dichter en zanger van het scheppingsverhaal zijn lied schreef. Hij zingt van een geheim dat ons leven omvat en bezielt. Het is een vrome fantasie over de bron en de bestemming van ons leven. Het is gezongen voor mensen zonder hoop, zonder toekomst, zonder houvast. Dit lied brengt ons opnieuw in herinnering dat het leven gedragen wordt en bewaard blijft in Liefde. In die liefde wordt ons leven vastgehouden. Met alles wat daar bij hoort aan goedheid en slechtheid, aan schoonheid en lelijkheid, aan waarheid en leugen.
Over dat geheim kan je enkel zingen en tekenen, vertellen en dichten, spelen en zwijgen. Als je goed luistert, kan je dit geheim soms horen in je eigen leven. In die kleine, veel betekenende momenten van nabijheid en zorg, van bezieling en creativiteit, van liefde en trouw, van gedachtenis en feest. De levensboom, die als een rode draad in het verhaal meegaat, roept ons op ontvankelijk te blijven voor dit levensgeheim, voor deze wijsheid.
Eva, een lied van leven en liefde. Zij en wij schrijven ons eigen scheppingsverhaal!
Hans van der Linden

eind januari 2009

Barneveldse Courant:

12 januari 2009

Het eerste kerkblad van januari:

‘Scheppen is nog niet zo eenvoudig’,
dat hoorden we fluisteren terwijl we bezig waren een scène van de musical ‘Eva, een Lied van Leven en Liefde’ in te studeren. Alweer een productie van Creëer ’t Samen. Zo vlak voor de feestdagen zijn we al een heel eind gevorderd. De musical begint vaste vormen te krijgen.

Mede door de inspirerende leiding van Myra van der Jagt (koordirectie en compositie), Sander van Voorst (regie), Soraya Wunnink (dans en choreografie), Arno Jansen (Band/orkestleiding en compositie) zijn we met zo’n 80 mensen steeds meer een hechte groep die haar hele ziel en zaligheid in dit projekt heeft gestort. Van jong tot oud kijken we steeds weer uit naar de dinsdagavond en soms moeten sommigen vanwege huiswerk ofzo met spijt in het hart een keer afzeggen. Tja, ook het gewone werk gaat door!

Elke dinsdag is het een drukte van belang in ‘Ons Huis’. Vraag dat maar eens aan onze gastheer Rob of gastvrouw Fien. Of aan de handwerkclub die soms ook op dinsdag in de kelder aan het werk is.
In de grote zaal oefenen we het spel en de zang met de grote groep, het ensemble. In de kleine zaal studeert de band en het orkest de nieuwe stukken in. Beneden acteren de hoofdrolspelers dat het een lieve lust is en tevens is daar de dansgroep actief met spannende choreografieën. De kostuums zijn ontworpen. Het decor getekend. Dus ook die groepen kunnen aan het werk.

Dit alles mondt uit in een prachtige vertolking van een nieuw verhaal over Eva. Een verhaal over een vrouw van deze tijd, met allerlei verwijzingen naar het scheppingsverhaal. Er valt veel te zien en te genieten voor de oplettende kijker en luisteraar. Meer dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Er is dan ook al heel lang aan gewerkt en vooraf over nagedacht.

Kortom noteer ‘Eva’ in je agenda in het weekend van vrijdag 27 februari tot en met zondag 1 maart en koop kaartjes voor de voorstelling van je keuze en zegt het voort!.
We spelen dat weekend 3 maal in de Reehorst om 20:15 uur.
Speciaal voor jong en oud is er ook een matinee gepland op zondagmiddag om 14:30 uur.

Voor meer info zie www.ctsamen.nl of bel het productieteam Erik Munneke, Dingeman de Jong, Janneke Odie, Els van der Jagt.

7 januari 2009

De eerste Edese Post van januari 2009

2 september 2008

Eerste  bijeenkomst na de vakantie

1 juli 2008

Laatste bijeenkomst voor de vakantie

29 april 2008

Dinsdag 29 april is er WEL repetitie, maar 6 mei NIET


19 maart 2008

Dinsdag 1 april is de repetitie weer in de Beatrixkerk


9 maart 2008

Dinsdag 11 maart is de repetitie alleen voor Dans en Spel. De Zangers in het ensemble zijn van harte welkom als publiek.

KOM NAAR DE BEATRIXKERK!, vanaf de Taborkerk, de Beatrixlaan inrijden en dan na ongeveer 400 meter ben je bij de Beatrixkerk.


24 februari 2008

Hallo allemaal,

Dinsdag na de repetitie is het creatieve team nog bij elkaar gaan zitten om een groot deel van de rolverdeling rond te krijgen.
Het

was een heel gepuzzel, want je wil iedereen plek geven die bij ze past en toch het geheel zo goed mogelijk uit de verf laten komen.
Ook Willy en Myra worden weer aan het werk gezet om zelfs gericht op jullie te schrijven.
Op 4 maart beginnen we met mededelingen over de bezetting van de rollen, samenstelling dansgroep en samenstelling ensemble ( koor)
Voor een paar rollen zijn er nog twijfels en moet nog een tweede auditie plaatsvinden. Ook de kleine rollen moeten nog ingevuld.
Het ensemble heeft een vaste kern en een aantal flexibele spelers. Zij spelen b.v. een rol in een scene en kunnen daarna weer in het ensemble meedoen. Hetzelfde geldt voor een enkel lid van de dansgroep.

Planning:
4 maart rolverdeling bekend maken
toneel: tweede auditie en spel
dansg
roep 10 maart spel
dansgroep

Het ensemble hoeft dus in ieder geval 10 maart niet aanwezig te zijn.
Daarna gaan we met een gericht oefenschema werken.


25 december 2007

Hallo allemaal,

Velen hebben zich opgegeven om mee te doen aan de musical ‘Eva, een lied van leven en liefde’.
Een gloednieuwe musical, met weer een geheel eigen karakter.
We gaan met elkaar een nieuw proces aan, en deze keer voor twee seizoenen.
Hoewel het eindresultaat weer een musical zal zijn verwachten we toch dat de weg ernaartoe anders zal zijn dan je gewend was. Twee seizoenen, een nieuwe regisseur, een heel ander verhaal, nieuwe muziek en een nieuwe locatie voor de uitvoering(en).

In deze memo wil ik jullie even een aantal praktische zaken meedelen.

8 januari 2008 om 19:30 uur
in Ons Huis bij de Taborkerk
aan de Hovylaan en Prinsesselaan
komen voor ’t eerst bij elkaar om kennis te maken (hernieuwd voor sommigen) met elkaar en het verhaal, dat we willen gaan spelen.
De avond zal er ongeveer als volgt uit zien:
19:30 Welkom en kennismaking
19:45 Willy geeft een indruk van het te spelen verhaal
20:15 uitleg over rollen en aanstaande activiteiten
20:30 gelegenheid voor vragen


De komende keren zullen we steeds om 19:30 op dinsdag samenkomen.
Met de hele groep zullen een aantal algemene oefeningen gedaan worden, zodat dirigent, regisseur en/of choreograaf, maar ook jullie spelers zelf, merken welke kwaliteiten en interesses bij wie zitten.

De verschillende disciplines zang, dans, spel zullen dan aan de orde komen.

Aangezien we volgend jaar in feb/mrt 2009 de musical uitvoeren, zal de instudeerperiode langer zijn dan jullie gewend zijn. De zomervakantie zal de repetities voor ruim twee maanden onderbreken.

Na de zomervakantie zullen de jongste deelnemers van (8 tot plm 13) ook aan bod komen. Vóór die tijd zijn er voor hen nog geen activiteiten gepland.

O ja, niet te vergeten: Weet je nog mannen die misschien wel mee zouden willen doen, por ze op en troon ze mee de achtste januari!

Namens de productiegroep van Creëer ’t Samen:
Vriendelijke groeten en tot ziens op dinsdagavond,
Erik Munneke

De Stichting  Creëer ‘t Samen presenteert

Eva, een lied van leven en liefde

8 januari om 19:30 de eerste bijeenkomst

Wil je
M E E D O E N
?
mail direct naar 'samen apestaartje zeepost.nl'
je naam en leeftijd.


Wil je ook wat schrijven op deze site?

mail direct naar 'samen apestaartje zeepost.nl'