Jonas
donderdag, vrijdag en zaterdag, 14, 15 en 16 april 2005
donderdag, vrijdag en zaterdag, 8, 9 en 10 september 2005
vanaf 20:00 uur

Herman Krebberszaal in Theater Cultura te Ede

Jonas op Zee

In het seizoen 2003 - 2004 is het bijbelboek Jonas besproken. Vooral de problematiek van het ten tonele brengen van God heeft ons bezig gehouden.

We hebben geprobeerd het verhaal een eigentijds karakter te geven. Het publiek een spiegel voor te houden. Ninevé bestaat nu, kijk maar. Jonas, wie is dat eigenlijk?

Een telegram, een grote storm, een vis, een wonderboom moeten eraan te pas komen om Jonas in beweging te krijgen.
Jonas zit het liefst op het eiland van zijn eigen vrome gelijk.
De wereld, daar heeft hij geen boodschap aan.

Een musical met een knipoog, ingestudeerd en op de planken gezet in seizoen 2004 - 2005.
Gemaakt en onder professionele regie uitgevoerd door een groep mensen uit de gezamenlijke kerken in Ede.
Met een band die Jonas' reis tot een muzikaal avontuur maakt.

Vele disciplines kwamen deze keer aan bod: Zang, Dans, Drama, Multimedia, Decorbouw, Kleding, Muziek.

De plaat hiernaast is het affiche dat we gebruiken om de musical te promoten.
Het is een tekening gemaakt door Marloes van Breeschoten, in 2003-2004 leerlinge van groep 5 van de Prins Constantijnschool.
Alle leerlingen van groep 5 en 6 van deze basisschool hebben in mei 2003 naaar aanleiding een verhaal over Jonas een tekening gemaakt.
Wij hebben de tekening van Marloes uitgekozen om voor de musical te gebruiken.

Introductie op het verhaal en de musical

De musical Jonas gaat terug op het bijbelboek Jona.

U vindt dit bijbelboek in het zogenaamde Oude Testament. Het behoort dus tot de joodse traditie en het valt onder de profetische literatuur. Het gaat in deze literatuur om de vraag hoe de mens reageert op de roepstem van God. Volgens het joodse geloofsgoed heeft God de mens geroepen om in vrijheid mens te zijn met de ander. We zijn, om het nog anders te zeggen, elkaar gegeven. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk van het leven blijft het een opdracht. Het is goed om er steeds weer aan herinnerd te worden.

 

Nu wordt het boek Jona in de joodse synagoge voorgelezen op het feest van Grote Verzoendag. Tijdens dit feest belijdt de joodse gelovige zijn schuld tegenover God omdat er in zijn verhouding tot de ander iets fout is gegaan. Nu de mens zijn tekort inziet en bereid is om er iets aan te doen, komt God hem tegemoet met liefde. God en mens zijn weer met elkaar verzoend. Met dat woord ‘verzoening’ hebben we het thema van het bijbelboek Jona te pakken.

 

Het verhaal dat nu volgt is geen letterlijk verslag van wat ooit, lang geleden, heeft plaatsgevonden. Het is letterlijk een spiegelverhaal. Door dit verhaal kijkt de gelovige in de spiegel van zijn eigen gedrag. Er dringt zich een vraag aan de hoorder op: hoe staat het met je verhouding tot de ander en tot God? Voor de Jona van het bijbelboek bestaat de wereld slechts uit twee groepen: de goeden en de slechten. Zij die in God geloven en zijn geboden bewaren en degenen die ongelovig zijn en zich van God noch gebod iets aantrekken. Hijzelf zit aan de goede kant en de anderen zitten fout. Hij is behouden, de rest gaat verloren. Zo simpel is dat! Jona zweert bij rechtlijnigheid.

 

Maar het verrassende van het Jona-verhaal is dat die waarheid door elkaar wordt geschud.

Op een humoristische wijze wordt de gelovige aangepakt in de hoop dat hij om zichzelf kan lachen. Het is juist de humor die kan helen. Zo is bijvoorbeeld het Amsterdamse woordje ‘gein’ afgeleid van het Hebreeuwse woord ‘cheen’ dat genade betekent. Als God een mens iets leert, dan gaat dat altijd met een glimlach! Pas als je om jezelf kan lachen, ook al is je gedrag om te huilen, ben je echt vrij. Lachen verlost je van boosheid en krampachtigheid. Maar of onze Jonas dat haalt, is nog maar de vraag?  

 

Kijk, geniet en lach! 

Wil je het verhaal eens nalezen Kijk dan in Jona 1-4

Scripttekst:
Willy van Leeuwen
Liedteksten:
Myra van der Jagt, Willy van Leeuwen
Muziek:
Myra van der Jagt, Arno Jansen
Regie:
Josje Zuurbier
Dans en choreografie:
Talitha van der Stolpe, Corianne Feenstra
Kostuumontwerp
Winny Verboom, Christine van Riessen
Bandleider:
Arno Jansen
Het affiche:
Marloes van Breeschoten

Productieteam:
Els van der Jagt
(0318 -  640146)

Dingeman de Jong
(0318 - 30562)

Erik Munneke
(0318 - 651660)

Een paar fotos uit de voorstelling

klik hier INFORMATIE VOOR DE MEDEWERKERS