Jakob


In het seizoen 1999 - 2000 is de musical Jakob ingestudeerd en gespeeld.
De eerste musical die door 'Bespreek 't samen' is geprogrammeerd.
De uitvoering was in april 2000 in de Taborkerk te Ede.
De musical was gekocht bij de SGO (Stichting Geloof en Opvoeding) te Hoevelaken.

Het levensverhaal van Jakob kan het verhaal van iedereen zijn. Je bouwt voor jezelf een beeld van Jakob op.
Flarden, indrukken uit een lied, een preek, een
roman, een schilderij of een tekening uit een kinderbijbel vormen dat beeld.
Maar " Wie is Jakob?" zingt het koor.
Een man met vragen. Hij worstelt met zijn verleden, met
Izaäk, met God, Ezau en zichzelf.
Wie is Jakob? Een mens waarin we ons kunnen
herkennen?
Een mens waarmee God toekomst maakt: Israël.Wil je het ve
rhaal eens nalezen Kijk dan in Genesis 27 en volgende

Regie:        Josje Zuurbier
Dirigent:     Myra van der Jagt
Bandleider: Arno Jansen