Esther


In het seizoen 2000 - 2001 is de musical Esther ingestudeerd en gespeeld.
De tweede musical die door 'Bespreek 't Samen' is geprogrammeerd.
De uitvoering was in april 2001 in de Taborkerk te Ede.
De musical was gekocht bij de SGO (Stichting Geloof en Opvoeding) te Hoevelaken.

Wil je het verhaal eens nalezen Kijk dan in Esther 1-10

Regie:        Josje Zuurbier
Dirigent:     Myra van der Jagt
Bandleider: Arno Jansen


‘Bespreek ’t Samen’ voert Musical Ester op

 

Op 20 en 21 april 2001 is de musical Ester twee maal opgevoerd in de Taborkerk te Ede.
Ruim 700 bezoekers hebben genoten van de muziek, het toneelspel en het décor, dat door vele vrijwilligers ten gehore werd gebracht en gestalte werd gegeven.
Met veel dynamiek werd het bijbelverhaal in deze tijd gezet en zo opnieuw doorverteld.

 

De gezamenlijke kerken verbonden door het vormingsprogramma ‘Bespreek ’t Samen’ hebben dit seizoen de gelegenheid gegeven om met elkaar het bijbelverhaal Ester te beleven.
Zo zijn ongeveer 70 mensen variërend in leeftijd van, zeg maar, 15 tot 75 jaar een half jaar bezig geweest om een musical voor te bereiden.

Ester, het Joodse ballingmeisje komt aan het hof van Ahasveros, de koning van Babel, nadat koningin Vasti in ongenade was gevallen bij de koning en de mannen van het land omdat zij een bevel van de koning had genegeerd.
Haar oom en beschermengel Mordechai heeft een conflict met Haman, de raadsheer van Ahasveros.
Mordechai staat aan de poort van het paleis en hoort daar het nieuws van alle dag.
Zo ook de plannen die Haman smeedt om het hele joodse volk om te brengen.


En hier komt het verhaal ineens heel dichtbij. Ballingen, blinde haat, Jodenvervolging, Vreemdelingenhaat.

Haman lijkt zo redelijk en alles zo goed te plannen en uit te leggen, maar ondertussen broeit er iets. Pamfletten met racistische leuzen worden rondegdeeld door zijn aanhangers.
De leuzen geven stof tot nadenken.
Waar leg ik mijn grens. Wat kan wel in Nederland en Ede en wat kan niet.
Waar loop ik (nog) wel achteraan en wat gaat duidelijk te ver?

 Miss Perzie Verkiezing


Uiteindelijk laat Ester Ahasveros weten, welke (onomkeerbare) wet van Meden en Perzen, hij heeft getekend, waardoor alle joden inclusief zijzelf om het leven zullen worden gebracht.
Eindelijk ziet Ahasveros wie Haman werkelijk is en welk gluiperig gif hij in zijn rijk heeft laten door werken.
Ahasveros vaardigt een nieuwe wet uit, waardoor de joden zich kunnen verdedigen en weer zicht krijgen op de toekomst.
De ballingen, mannen, vrouwen, kinderen komen vrij door de poort binnen en we krijgen een doorkijk op een prachtige wereld.

Ester en Mordechai

 

Het geheel werd prachtig neergezet dankzij de muzikale leiding van Myra van der Jagt en de regie van Josje Zuurbier.

Vooral scenes waar een doorkijkje wordt gegeven naar de grauwe grijze wereld van de ballingen buiten de beschermde wereld van het paleis (lees ons rijke Nederland) en waarin het fascisme om zich heen grijpt, waren zeer indrukwekkend.

Hier en daar wordt ook een komische noot gekraakt,
zo is er het dronkelappen feest aan het hof van Ahasveros,
de aankondiging van de miss verkiezing,
Hegaï, die op geheel eigen wijze de harem opleidt voor haar taak en de slaapverwekkende bediende van Ahasveros,
die ook nog aanpapt met een andere bediende op het bed van Ahasveros terwijl Ester net binnenloopt.

 

De rollen werden vertolkt door

<>
Ester Suzanne van Pelt
Ahasveros Frank van Doorn
Vasti Willy van Leeuwen
Mordechai Hans van der Linden
Haman Martijn Wever
Hegai Cees van der Jagt
 

De hoofdrolspelers hadden zich fantastisch in hun rol ingeleefd waardoor het geheel zeer tot de verbeelding sprak.

Ook het koor, de band en de figuranten hadden zichtbaar plezier in hun optreden.

Zo was Taborkerk dit jaar al voor de tweede keer een heel geschikt podium voor een musical waar veel mensen erg veel plezier aan beleefd hebben.


De ontknoping